Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Dragi obiskovalec/obiskovalka,

Ob prvi prijavi uporabite vašo vpisno številko, ki jo vnesete za uporabniško ime in za geslo. Po prijavi geslo poljubno spremenite. V primeru težav se obrnite na podporo.

Stara e-učilnica se nahaja na naslovu: http://arhiv.eucilnica.mfdps.si/.

E-učilnica študijskega leta 2013/2014

E-učilnica študijskega leta 2014/2015

E-učilnica študijskega leta 2015/2016

E-učilnica študijskega leta 2016/2017


Dear user,

Use your ISSBS enrollment number for both your username and password during your first login. You can change the password after your first login. In case of problems, please contact support.